Czym się zajmujemy? 

Pomagamy studentom w sprawach dydaktycznych, współpracujemy z Władzami Uczelni, aby dbać o szeroko pojętą jakość kształcenia. Aktywnie uczestniczymy w dyskusjach na temat zmian w ustawie i regulaminach. Jeśli studenci mają pytania dotyczące procesu kształcenia - odpowiemy na wszystkie! Wskazujemy prawidłowe rozwiązania oraz interweniujemy w sytuacjach, które tego wymagają.

Podstawa prawna funkcjonowania organu

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni
Rozdział VI - Komisje Programowe
§49 Do zadań Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1) dbanie o jakość kształcenia przy współpracy z Władzami Uczelni,
2) pomoc i doradztwo dla studentów w sprawach dydaktycznych:
a) budowanie świadomości studentów poprzez informowanie ich o prawach i obowiązkach, jakie przysługują im na uczelni,
b) podnoszenie poziomu wiedzy studentów w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, Systemu Bolońskiego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
c) reagowanie na studenckie zapytania dotyczące procesu kształcenia, wskazywanie studentom prawidłowych rozwiązań oraz interwencje w sytuacjach, które tego wymagają.

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 listopada 2019 roku.

Kontakt

Monika Mocarska

Zastępca ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
monika.mocarska@sspg.pl