Komisja prawno-rewizyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisja prawno-rewizyjna

Komisja Prawno-Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszystkimi organami Samorządu i jej przedstawicielami w zakresie zgodności z przepisami prawa, Regulaminem, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami przyjętymi na ich podstawie przez odpowiednie organy Samorządu oraz w zakresie gospodarki finansowej Samorządu, jak również w sprawach osobowych dotyczących członków Samorządu.

Skład Komisji
  • Dominika Narloch - Przewodniczący
  • Maciej Skobieś
  • Patryk Kowalski
  • Dorian Falęcki
  • Renata Rozbicka
  • Maciej Rogowicz

Kontakt: kpr@sspg.pl