Sukcesywnie chcemy uzupełniać informacje o tym, kto jakie projekty realizował w trakcie działalności Samorządu, na przestrzeni wielu lat naszego istnienia.
Z tego też powodu prosimy o to, by osoby posiadające wiedzę na temat historii naszej działalności, podsyłały nam informacje (w szczególności nazwa projektu, data, krótki opis i koordynator oraz inne osoby zaangażowane w projekt, o których warto wspomnieć) na adres historia@sspg.pl.