Samorząd Studentów PG | Politechnika Gdańska

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce, założoną w 1957, i od początków swojego istnienia tak do dzisiaj jest jedynym ustawowym przedstawicielem studentów uczelni. 

Działa zawsze na rzecz społeczności studenckiej, a zakres tych działań można podzielić na cztery zasadnicze obszary: 

  • ochrona praw, godności i interesów studentów,

  • inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego,

  • inicjowanie akcji charytatywnych i realizacja ogólnouczelnianych projektów,

  • sprawy socjalno-bytowe. 

Kalendarium

Więcej

Poznaj samorząd!

Zarząd

Kadencja 2022

Komisje

Nasze komisje programowe

eSSPG

Platforma ułatwiająca kontakt z SSPG

PSPG

Parlament Studentów Politechniki Gddańskiej