Parkingi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Parkingi

Losowanie miejsc parkingowych odbywa się za pośrednictwem formularzy udostępnianych na fanpage’u.

https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPG

Zasady udziału w losowaniu

 1. W losowaniu miejsc parkingowych organizowanym przez SSPG może wziąć udział każdy studentów studiów stacjonarnych.
 2. Każda osoba może wziąć udział w losowaniu tylko raz.
 3. Wylosowane osoby nie mają możliwości odstąpienia, czy odsprzedania swojego miejsca - wjazd na parking wymaga i nie będzie działał bez legitymacji studenckiej.
 4. Nad prawidłowością losowania czuwa Prorektor ds. Studenckich, dr Barbara Wikieł, prof. PG.
 5. Sprawdzić, czy otrzymano miejsce parkingowe w losowaniu można pod adresem https://e.sspg.pl/parking/wyniki wpisując numer indeksu.

Zasady nadania uprawnień do korzystania z miejsc postojowych

 1. Należy uiścić opłatę 50 złotych na konto podane wraz z wynikami, wpisując w tytule przelewu: nazwisko, imię i nr indeksu.
 2. Przesłać (do 16.10 włącznie) za pomocą formularza komplet dokumentów:
  - załącznik nr 1 do regulaminu z podpisanymi oświadczeniami (akceptacja warunków korzystania z miejsca postojowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) - Znajdziecie go tutaj: Parkingi Zalacznik 1 (pdf, 181.82kB)
  - potwierdzenie dokonania przelewu (w tytule proszę podać nazwisko i imię oraz nr albumu)
 3. Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 posiadali uprawnienie do korzystania z miejsc postojowych uprawnienia do dalszego korzystania z wjazdu będą mieli automatycznie aktywowane legitymacje do dnia 23 października (pod warunkiem przesłania w terminie dokumentów zgodnie z pkt 2)
 4. Studenci, którzy po raz pierwszy otrzymali możliwość korzystania z miejsc postojowych po przesłaniu wymaganych dokumentów muszą zgłosić się z legitymacją studencką, w celu jej aktywacji do sekretariatu Centrum Bezpieczeństwa Politechniki Gdańskiej od dnia 23 października w dni robocze w godzinach 10-12.

Informacje dotyczące kart uprawniających do wjazdu samochodem na teren Uczelni dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych:
https://pg.edu.pl/cb/studia-niestacjonarne 

Regulamin Parkingi (pdf, 720.09kB)