Informacje Informacje

Losowanie miejsc parkingowych odbywa się za pośrednictwem formularzy udostępnianych na fanpage’u. https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPG   Zasady udziału w losowaniu: Każda...

Formularz kontaktowy z Rzecznikiem Praw Studenta Formularz kontaktowy z Rzecznikiem Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta jest to jednoosobowy organ wykonawczy samorządu. Pomaga on studentom w rozwiązywaniu ich problemów w sprawach dotyczących Regulaminu Studiów. Z Rzecznikiem Praw Studenta w szczególności powinni się kontaktować studenci w przypadku łamania ich praw.


Zarząd 2021 Zarząd 2021

ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2021   Karolina Matuszewska Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej karolina.matuszewska@sspg.pl   Agnieszka Skotnicka ...

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG: 1. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest prawidłowe wypełnienie formularza i przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów zawartych w Zarządzeniu...

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG   Rejestracja w eSSPG: 1. Zarejestruj się na https://e.sspg.pl - wymyśl swój login, podaj e-mail w domenie poczty studenckiej (@student.pg.edu.pl -...

Akty prawne, dokumenty Akty prawne, dokumenty

Akty prawne, dokumenty Art. 75 ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. Podstawowe akty...

eSSPG eSSPG

Poznaj eSSPG - platformę ułatwiającą kontakt z SSPG! Platforma eSSPG jest dedykowana kołom naukowym i organizacjom, które współpracują z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz studentom...

REGULAMINY, DRUKI, WNIOSKI REGULAMINY, DRUKI, WNIOSKI

Zarządzenie Rektora PG nr 66/2020 z dnia 28 września 2020 r . w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej Informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie...

19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan 19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan

19 edycja konkursu "Gdyński Biznesplan"+-
Miasto Gdynia zaprasza do udziału w 19. edycji konkursu „Gdyński Biznesplan” wszystkich, którzy mają pomysł na nowy biznes, produkt lub usługę i chcą opracować profesjonalny biznesplan, by następnie...

Nowy Zarząd SSPG Nowy Zarząd SSPG

Nowy Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
Przed Świętami zakończyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, a dziś I Nadzwyczajne Posiedzenie podczas których, Parlament wybrał Zarząd SSPG oraz swoich...

KOMISJA PRAWNO-REWIZYJNA KOMISJA PRAWNO-REWIZYJNA

Komisja Prawno-Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszystkimi organami Samorządu i jej przedstawicielami w zakresie zgodności z przepisami prawa, Regulaminem, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami...

Informacje Informacje

Losowanie miejsc parkingowych odbywa się za pośrednictwem formularzy udostępnianych na fanpage’u. https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPG   Zasady udziału w losowaniu: Każda...

Formularz kontaktowy z Rzecznikiem Praw Studenta Formularz kontaktowy z Rzecznikiem Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta jest to jednoosobowy organ wykonawczy samorządu. Pomaga on studentom w rozwiązywaniu ich problemów w sprawach dotyczących Regulaminu Studiów. Z Rzecznikiem Praw Studenta w szczególności powinni się kontaktować studenci w przypadku łamania ich praw.


Zarząd 2021 Zarząd 2021

ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2021   Karolina Matuszewska Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej karolina.matuszewska@sspg.pl   Agnieszka Skotnicka ...

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG: 1. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest prawidłowe wypełnienie formularza i przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów zawartych w Zarządzeniu...

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG   Rejestracja w eSSPG: 1. Zarejestruj się na https://e.sspg.pl - wymyśl swój login, podaj e-mail w domenie poczty studenckiej (@student.pg.edu.pl -...

Akty prawne, dokumenty Akty prawne, dokumenty

Akty prawne, dokumenty Art. 75 ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. Podstawowe akty...

eSSPG eSSPG

Poznaj eSSPG - platformę ułatwiającą kontakt z SSPG! Platforma eSSPG jest dedykowana kołom naukowym i organizacjom, które współpracują z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz studentom...

REGULAMINY, DRUKI, WNIOSKI REGULAMINY, DRUKI, WNIOSKI

Zarządzenie Rektora PG nr 66/2020 z dnia 28 września 2020 r . w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej Informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie...

19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan 19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan

19 edycja konkursu "Gdyński Biznesplan"+-
Miasto Gdynia zaprasza do udziału w 19. edycji konkursu „Gdyński Biznesplan” wszystkich, którzy mają pomysł na nowy biznes, produkt lub usługę i chcą opracować profesjonalny biznesplan, by następnie...

Nowy Zarząd SSPG Nowy Zarząd SSPG

Nowy Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
Przed Świętami zakończyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, a dziś I Nadzwyczajne Posiedzenie podczas których, Parlament wybrał Zarząd SSPG oraz swoich...

KOMISJA PRAWNO-REWIZYJNA KOMISJA PRAWNO-REWIZYJNA

Komisja Prawno-Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszystkimi organami Samorządu i jej przedstawicielami w zakresie zgodności z przepisami prawa, Regulaminem, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami...

Informacje Informacje

Losowanie miejsc parkingowych odbywa się za pośrednictwem formularzy udostępnianych na fanpage’u. https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPG   Zasady udziału w losowaniu: Każda...

Formularz kontaktowy z Rzecznikiem Praw Studenta Formularz kontaktowy z Rzecznikiem Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta jest to jednoosobowy organ wykonawczy samorządu. Pomaga on studentom w rozwiązywaniu ich problemów w sprawach dotyczących Regulaminu Studiów. Z Rzecznikiem Praw Studenta w szczególności powinni się kontaktować studenci w przypadku łamania ich praw.


Zarząd 2021 Zarząd 2021

ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2021   Karolina Matuszewska Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej karolina.matuszewska@sspg.pl   Agnieszka Skotnicka ...

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG

Zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków SSPG: 1. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest prawidłowe wypełnienie formularza i przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów zawartych w Zarządzeniu...

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG

ELEKTRONICZNY SYSTEM FINANSOWANIA W ESSPG   Rejestracja w eSSPG: 1. Zarejestruj się na https://e.sspg.pl - wymyśl swój login, podaj e-mail w domenie poczty studenckiej (@student.pg.edu.pl -...

Akty prawne, dokumenty Akty prawne, dokumenty

Akty prawne, dokumenty Art. 75 ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. Podstawowe akty...

eSSPG eSSPG

Poznaj eSSPG - platformę ułatwiającą kontakt z SSPG! Platforma eSSPG jest dedykowana kołom naukowym i organizacjom, które współpracują z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz studentom...

REGULAMINY, DRUKI, WNIOSKI REGULAMINY, DRUKI, WNIOSKI

Zarządzenie Rektora PG nr 66/2020 z dnia 28 września 2020 r . w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej Informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie...

19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan 19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan

19 edycja konkursu "Gdyński Biznesplan"+-
Miasto Gdynia zaprasza do udziału w 19. edycji konkursu „Gdyński Biznesplan” wszystkich, którzy mają pomysł na nowy biznes, produkt lub usługę i chcą opracować profesjonalny biznesplan, by następnie...

Nowy Zarząd SSPG Nowy Zarząd SSPG

Nowy Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
Przed Świętami zakończyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, a dziś I Nadzwyczajne Posiedzenie podczas których, Parlament wybrał Zarząd SSPG oraz swoich...

KOMISJA PRAWNO-REWIZYJNA KOMISJA PRAWNO-REWIZYJNA

Komisja Prawno-Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszystkimi organami Samorządu i jej przedstawicielami w zakresie zgodności z przepisami prawa, Regulaminem, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami...

Nowy Zarząd SSPG Nowy Zarząd SSPG

Nowy Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
Przed Świętami zakończyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, a dziś I Nadzwyczajne Posiedzenie podczas których, Parlament wybrał Zarząd SSPG oraz swoich...

19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan 19 edycja konkursu Gdyński Biznesplan

19 edycja konkursu "Gdyński Biznesplan"+-
Miasto Gdynia zaprasza do udziału w 19. edycji konkursu „Gdyński Biznesplan” wszystkich, którzy mają pomysł na nowy biznes, produkt lub usługę i chcą opracować profesjonalny biznesplan, by następnie...

Centrum Wolontariatu PG Centrum Wolontariatu PG

Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej
Od soboty 5 grudnia studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą włączyć się w działania nowo utworzonego  Centrum Wolontariatu PG . Władze uczelni powołały centrum w oparciu o porozumienie...

Składanie kandydatury na Przewodniczącego SSPG Składanie kandydatury na Przewodniczącego SSPG

Informacja o zgłaszaniu kandydatur na Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańksiej
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza dopuszcza zgłoszenie kandydatury osoby ubiegającej się o wybór na Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki...

PG Wygrywa Pro Juvenes PG Wygrywa Pro Juvenes

PG Wygrywa Pro Juvenes! Głosuj na najlepsze projekty studenckie.
Trzy projekty studenckie oraz jeden student z Politechniki Gdańskiej nominowani zostali w plebiscycie Pro Juvenes organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej! Nagrody „Pro...