Przewodnicząca

Oliwia Hauchszulz

oliwia.hauchszulz@sspg.pl

Zastępca ds. Finansowo - Gospodarczych

Marcin Jasiukowicz

marcin.jasiukowicz@sspg.pl

Zastępczyni ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Monika Mocarska

monika.mocarska@sspg.pl

Zastępca ds. Komunikacji i Promocji

Kacper Węgrowski

kacper.wegrowski@sspg.pl

Zastępca ds. Współpracy Zewnętrznej i Przedsiębiorczości

Krzysztof Wąsiewski

krzysztof.wasiewski@sspg.pl

Zastępczyni ds. Socjalnych

Julia Omilianowicz

julia.omilianowicz@sspg.pl

Zastępca ds. Kultury i Sportu

Jakub Swat

jakub.swat@sspg.pl

Zastępca ds. Rozwoju Struktury Informatycznej

Aleksander Mielczarek

aleksander.mielczarek@sspg.pl

Pełnomocnik ds. Nowoczesnych Mediów

Krzesimir Koniecko

krzesimir.koniecko@sspg.pl

Pełnomocnik ds. Internacjonalizacji i Równości

Paulina Chobot

paulina.chobot@sspg.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzyuczelnianej

Dorota Nagórska

dorota.nagorska@sspg.pl

Pełnomocnik ds. Kół Naukowych i Organizacji

Tymoteusz Warmiak

tymoteusz.warmiak@sspg.pl

Rzecznik Praw Studenta

Dominika Stolc

rps@sspg.pl