Logotyp Samorządu Studentów przygotowano w 2 wersjach kolorystycznych, niebieskiej oraz czarnej – zarówno w pozytywie jak i negatywie znajdują się 4 opcje tekstowe: 

  • Wersja podstawowa (w wersji pionowej i poziomej) 

  • Wersja skrócona w postaci liter "SSPG" (w wersji pionowej i poziomej) 

Pobierz księgę znaku

Domyślnie wskazane jest stosowanie logotypu w wersji podstawowej, wersja skrócona winna być stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

4 opcje tekstowe: 

Rysunek 1 Wersja podstawowa - pozioma 

Rysunek 2 Wersja podstawowa - pionowa 

Rysunek 3 Wersja skrócona - pozioma 

Rysunek 4 Wersja skrócona - pionowa 

Wersja na jasne tło: 

Logotyp Samorządu Studentów w powyższej wersji należy umieszczać na jasnym tle pozwalającym na wizualne wyróżnienie logotypu, zachowując nie mniejszą wolną przestrzeń od krawędzi znaku niż: 

  • Połowa wysokości – w przypadku wersji poziomej 

  • Połowa szerokości – w przypadku wersji pionowej 

W zależności od używanej stylistyki kolorystycznej dozwolone jest zamienne użycie logotypu w wersji niebieskiej jak i czarnej – jednak w przypadku brak dopasowania palety kolorów do żadnego z logotypu, należy użyć wersji niebieskiej. 

Pobierz Logotyp w kolorystyce niebieskiej (pozytyw) – wersja podstawowa

Pobierz Logotyp w kolorystyce niebieskiej (pozytyw) – wersja skrócona

Pobierz Logotyp w kolorystyce czarnej (pozytyw) – wersja podstawowa

Pobierz Logotyp w kolorystyce czarnej (pozytyw) – wersja skrócona

Wersja na tła ciemne: 

Logotyp Samorządu Studentów w powyższej wersji należy umieszczać na ciemnym oraz czarnym - pozwalającym na wizualne wyróżnienie logotypu, zachowując nie mniejszą wolną przestrzeń od krawędzi znaku niż: 

  • Połowa wysokości – w przypadku wersji poziomej 

  • Połowa szerokości – w przypadku wersji pionowej 

W zależności od używanej stylistyki kolorystycznej dozwolone jest zamienne użycie logotypu w wersji niebieskiej jak i czarnej. 

Pobierz Logotyp w kolorystyce niebieskiej (negatyw) – wersja podstawowa

Pobierz Logotyp w kolorystyce niebieskiej (negatyw) – wersja skrócona

Pobierz Logotyp w kolorystyce czarnej (negatyw) – wersja podstawowa

Pobierz Logotyp w kolorystyce czarnej (negatyw) – wersja skrócona

Jakakolwiek modyfikacja nie jest dozwolona – bez zgody właściciela logotypu