I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej kadencji 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej kadencji 2023/2024

9 - 10 Grudzień 2023

W najbliższą sobotę rozpocznie się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej kadencji 2023/2024, które odbywać będzie się w sobotę 9 grudnia 2023 roku oraz 10 grudnia 2023 r.


Początek obrad zaplanowany jest na godz. 8.30  w sobotę.
 

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Komunikaty Przewodniczącej SSPG.
4. Oświadczenie Przewodniczącego SUKW.

5. Sprawozdanie Przewodniczącej SSPG kadencji 2023. 

6. Głosowanie nad absolutorium Przewodniczącej SSPG kadencji 2023.

7. Sprawozdanie Rzecznika Praw Studenta kadencji 2023. 

8. Głosowanie nad absolutorium Rzecznika Praw Studenta kadencji 2023.

9. Sprawozdania Zastępców Przewodniczącej SSPG kadencji 2023.

10. Głosowania nad absolutorium Zastępców Przewodniczącej SSPG kadencji 2023.

11. Sprawozdania Pełnomocników Przewodniczącej SSPG kadencji 2023. 

12. Głosowania nad absolutorium Pełnomocników Przewodniczącej SSPG kadencji 2023. 

13. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Prawno-Rewizyjnej kadencji 2023. 

14. Głosowania nad absolutorium Przewodniczących Komisji Prawno-Rewizyjnej kadencji 2023.

15. Sprawozdania Przewodniczących Wydziałowych Rad Studentów kadencji 2022/2023. 

16. Głosowania nad absolutorium dla Przewodniczących Wydziałowych Rad Studentów kadencji 2022/2023. 

17. Sprawozdanie Studenckich Senatorów Politechniki Gdańskiej reprezentowanych przez Przewodniczącą SSPG.

18. Głosowanie nad absolutorium dla Studenckich Senatorów Politechniki Gdańskiej. 

19. Prezentacja kandydatów na Przewodniczącego SSPG oraz jego Zastępców na kadencję 2024.  

20. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego SSPG kadencji 2024.  

21. Głosowania nad wyborami Zastępców Przewodniczącego SSPG kadencji 2024. 

22. Dyskusja i głosowanie nad wyborem Prezydium Parlamentu kadencji 2024.

23. Dyskusja i głosowanie nad wyborem Komisji Prawno-Rewizyjnej kadencji 2024.

24. Dyskusja i głosowanie nad wyborem Rzecznika Praw Studenckich kadencji 2024.

25. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawicieli SSPG do Senatu PG kadencji 2024.

26. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawicieli SSPG do komisji dyscyplinarnych i odwoławczej komisji dyscyplinarnej kadencji 2024:

a) ds. studentów, 

b) ds. nauczycieli akademickich. 

27. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawicieli SSPG do Senackich Komisji kadencji 2024:

a) ds. Kształcenia

b) ds. Budżetu. 

28. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawicieli SSPG do Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia kadencji 2024. 

29. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawicieli SSPG do Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia kadencji 2024:

a) w Centrum Języków Obcych,

b) w Centrum Sportu Akademickiego,

c) w Centrum Matematyki. 

30. Dyskusja i głosowanie nad wyborem Studenckiego Kolegium Elektorów kadencji 2024.

31. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawiciela studenckiego do Uczelnianej Komisji Wyborczej kadencji 2024.

32. Dyskusja i głosowanie nad wyborem przedstawiciela SSPG do Pisma PG kadencji 2024. 

33. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Parlamentów.

34. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

35. Zakończenie obrad. 

Możliwe jest wzięcie udział w posiedzeniu po złożeniu wniosku o przyznanie mandatu gościa. Wnioski można składać do Prezydium Parlamentu (prezydium@sspg.pl) za pośrednictwem poczty elektronicznej do 07.12.2023 do godziny 16:00.

Adres wydarzenia

Audytorium, Nowe ETI