Zarząd SSPG

Zarząd SSPG koordynuje pracę Samorządu Studentów PG.

Kadencja 2020: https://samorzad.pg.edu.pl/kadencja-2020