Zarząd | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarząd

Przewodnicząca

Agnieszka Skotnicka

agnieszka.skotnicka@sspg.pl

Zastępca ds. Finansowo - Gospodarczych

Oliwia Hauchszulz

oliwia.hauchszulz@sspg.pl 

Zastępca ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Dorota Nagórska

dorota.nagorska@sspg.pl 

Zastępca ds. Socjalnych

Radosław Kossakowski

radoslaw.kossakowski@sspg.pl 

Zastępca ds. Mediów i Promocji

Marek Szaruga

marek.szaruga@sspg.pl 

Zastępca ds. Kultury i Sportu

Wojciech Dybowski

wojciech.dybowski@sspg.pl 

Zastępca ds. Przedsiębiorczości

Marta Wasilewska

marta.wasilewska@sspg.pl 

Zastępca ds. Ewaluacji i Rozwoju

Anna Suchecka

anna.suchecka@sspg.pl 

Zastępca ds. Rozwoju Struktury Informatycznej

Jacek Bleja

jacek.bleja@sspg.pl 

Rzecznik Praw Studenta

Aleksandra Paluch

aleksandra.paluch@sspg.pl 

Pełnomocnik ds. projektu Adapciak

Roksana Gostomska

roksana.gostomska@sspg.pl 

Pełnomocnik ds. Internacjonalizacji

Paulina Chobot

paulina.chobot@sspg.pl 

Pełnomocnik ds. Nowoczesnych Mediów

Krzesimir Koniecko

krzesimir.koniecko@sspg.pl