Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz Odwoławcza Komisja ds. stypendiów Rektora

 
§ 5. ust. 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom PG WKS jest powoływana przez dziekana ze studentów (delegowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez właściwy organ Samorządu Studentów) i pracowników wydziału. Komisja składa się z minimum 3 osób, z udziałem co najmniej jednego pracownika, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. § 6. ust. 2 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom PG OKS ds. sR  jest powoływana na każdym wydziale przez rektora ze studentów (delegowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez UKS i SSPG) i pracowników wydziału. Komisja składa się z minimum 3 osób, z udziałem co najmniej jednego pracownika, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
 

Dane Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji ds. stypendiów Rektora:

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Architektury

Lokalizacja: Gmach Główny, pok. 461 tel. 58 347 10 48 mail: wks.wa@pg.gda.pl

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Chemicznego

Lokalizacja: Budynek Chemii C, pok. 05 tel. 58 347 15 47 mail: wks.wch@pg.gda.pl www: http://wrschem.wordpress.com/wks/

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lokalizacja: Nowy budynek WETI, pok. 156 tel. 58 347 28 48 mail: wks.weti@pg.gda.pl www: wks.eti.pg.gda.pl

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Lokalizacja: Gmach Główny Wydziału EiA, pok. E43 tel. // fax. 58 347 27 24 // 58 347 18 02 mail: wks.weia@pg.gda.pl www: studenci.weia.pl/wks.php

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Lokalizacja: Gmach Główny, pok. 13 tel. 58 347 11 73 mail: wks.wftims@pg.gda.pl

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Lokalizacja: Gmach B, pok. 012 tel. 58 347 14 51 mail: wks.wilis@pg.gda.pl www: wilis.pg.gda.pl/(...)

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Mechanicznego

Lokalizacja: Wydział Mechaniczny, pok. 236A mail: wks.wm@pg.gda.pl

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Lokalizacja: Gmach WOiO, pok. 307 tel. 58 347 15 43 mail: wks.woio@pg.gda.pl www: woio.org

WKS oraz OKS ds. sR Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Lokalizacja: Gmach B, pok. 809 tel. 58 348 60 43 mail: wks.wzie@pg.gda.pl www: zie.pg.gda.pl/web/wrs/wks