Każdy student mieszkając w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej ma możliwość uruchomienia różnych usług serwerowych w Sieci Komputerowej Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej (zwanej dalej SKOS PG).

Chętna ku temu osoba musi uzyskać zgodę Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Administratorów Centralnych PG. Wnioski składa się przez System Rejestracji Użytkowników (SRU) - https://sru.ds.pg.gda.pl

Ostateczną decyzję przekazują Administratorzy SKOS PG na adres mailowy znajdujący się w SRU SKOS PG.

Do pobrania: