Uczelniana Komisja Stypendialna

§ 12 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej UKS jest komisją złożoną z przewodniczących WKS poszczególnych wydziałów, przewodniczącego OKS oraz przewodniczącego KSD, ...

Skład osobowy UKS:

 1. inż. Ewa Górska (WA)
 2. inż. Aleksandra Bakun (WCHEM)
 3. Grzegorz Kombel (WEA)
 4. Magdalena Krajewska (WET)
 5. Justyna Rudnicka (WF)
 6.  Katarzyna Miłosek (WILIŚ)
 7. Ilona Bączkowska (WM) - Przewodniczący UKS
 8. Aleksandra Kędzierska (WO)
 9. Marta Wojtkiewicz (WZ)
 10. Przewodniczący OKS – mgr inż. Jakub Olczak
 11. Przewodniczący komisji ds. socjalnych SDPG – mgr inż. Paweł Szmagliński