Studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość nabycia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Szczegółowe informacje: