Studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość nabycia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Szczegółówe informacje o ubezpieczeniach można przeczytać na stronie Działu Ochrony Mienia (rok akademicki 2018/2019)