Stypendia

Masz pytanie dotyczące :

  • Progów, kwoty stypendium  ?
  • Stypendium socjalnego ?
  • Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ?
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów ?
  • Zapomogi losowej ?
  • Innych stypendiów ?

Informacje możesz znaleźć na stronie Działu Spraw Studenckich PG