Komisja Socjalna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisja Socjalna

Czym się zajmujemy?

  • Bieżące kontrolowanie wydatkowania Funduszu Pomocy Materialnej
  • Współdecydowanie o kryteriach przyznawania Pomocy Materialnej
  • Zmiany Regulaminów stypendiów i akademików. Opiniowanie propozycji zmian wychodzących od władz Uczelni i jednostek podległych.
  • Współorganizacja wydarzeń: "Grill na Wyspach", "Koszulka osiedlowa"

Podstawa prawna funkcjonowania organu

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni
Rozdział VI - Komisje Programowe
§48 Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:
1) kontakty z administracją PG w sprawach osiedla studenckiego oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
2) opracowywanie priorytetowych kierunków działań remontowych w akademikach oraz inwestycji na osiedlach studenckich.
3) ustalanie ogólnouczelnianych kryteriów przyznawania pomocy materialnej (w tym określanie wysokości tych świadczeń) oraz miejsc w domach studenckich.
4) podział oraz bieżąca kontrola wydatkowania dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) i przydzielania świadczeń pomocy materialnej.

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 listopada 2019 roku.

Kontakt

Radosław Kossakowski

Zastępca ds. Socjalnych
radoslaw.kossakowski@sspg.pl