Komisja Przedsiębiorczości | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisja Przedsiębiorczości

Czym się zajmujemy?

  • Organizacja szkoleń,
  • Tworzenie ofert (wraz z harmonogramem  kroków tj. rozpoczęcie projektu, dostarczenie umów, oczekiwanie na akceptacje RP itd.) dla potencjalnych partnerów sponsorskich i barterowych,
  • Przeprowadzenie szkoleń dedykowanych w ramach projektu "Praktyczny Inżynier",
  • Rozwój Studenckiej Karty Rabatowej,
  • Promocja Akademickiej Przedsiębiorczości na PG.
  • Współpraca z firmami

Podstawa prawna funkcjonowania organu

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni
Rozdział VI - Komisje Programowe
§51 Do zadań Komisji Przedsiębiorczości należy w szczególności:
1) Tworzenie pomostu pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami i naukowcami:
a) Przygotowanie oferty współpracy oraz pozyskiwanie firm i instytucji oferujących korzyści dla studentów PG (sponsoring,   szkolenia, staże itp.). Nadzorowanie kwestii formalnych związanych z podejmowaną kooperacją,
b) Reprezentowanie Samorządu podczas konferencji biznesowych i naukowych.
2) Promocja akademickiej przedsiębiorczości na PG:
a) Współpraca z Biurem Karier Studenckich PG,
b) Przygotowanie szkolenia z zakresu pozyskiwania sponsorów dla członków Komisji,
c) Organizacja kursów, szkoleń, debat i konferencji przeznaczonych dla studentów.
3) Współpraca z kołami naukowymi:
a) Współpraca przy organizowaniu i promowaniu szkoleń i wydarzeń przez koła naukowe,.
b) Aktywne wspieranie i promowanie działalności i osiągnięć studentów w kontaktach z przedsiębiorstwami i innymi   ośrodkami akademickimi,
c) Udzielanie pomocy kołom naukowym w kontaktach ze środowiskiem naukowym i gospodarczym.

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 listopada 2019 roku.

Kontakt

Marta Wasilewska

Zastępca Przewodniczącego ds. Przedsiębiorczości
marta.wasilewska@sspg.pl