Komisja Mediów i Promocji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisja Mediów i Promocji

Czym się zajmujemy?

Jako Komisja Programowa SSPG stale dbamy o wizerunek Samorządu oraz wspieramy promocję jego inicjatyw. Razem tworzymy zgrany zespół, który dba o jakość komunikacji wobec dwudziestu kilku tysięcy studentów naszej Alma Mater i nie tylko! Jeśli chcesz się rozwijać, nie boisz się wyzwań i chętnie zostaniesz członkiem zgranego zespołu, zapraszamy do nawiązania kontaktu z przewodniczącym komisji!

Podstawa prawna funkcjonowania organu

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni
Rozdział VI - Komisje Programowe
§50 Do zadań Komisji Mediów i Promocji należy w szczególności:
1) Wykonywanie obowiązków mających na celu popularyzację oraz kreowanie pozytywnego obrazu działalności studenckiej:
a) opracowanie strategii wizerunkowej Samorządu,
b) dbanie o wygląd oraz merytoryczną zawartość portalu internetowego Samorządu.
c) projektowanie i dysponowanie materiałami promocyjnymi oraz gadżetami Samorządu.
d) przeprowadzanie studenckich akcji promocyjnych na terenie PG oraz bieżące informowanie niezrzeszonych studentów o działaniach SSPG.
e) współpraca z Działem Promocji PG.
f) kontakt z mediami oraz propagowanie za ich pomocą aktywności studentów PG.

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 listopada 2019 roku.

Kontakt

Marek Szaruga

Zastępca ds. Mediów i Promocji
marek.szaruga@sspg.pl