Wyniki rozdziału parkingu

PARKINGI
Publikujemy listę numerów indeksów zgłoszonych do otrzymania miejsca postojowego na parkingach Studentów PG
Odnajdujcie swój numer, a następnie zapoznajcie się z dalszą drogą postępowania do uzyskania magnetycznego nabicia legitymacji do wjazdu
ZASADY NADANIA UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH
Studenci stacjonarni, którzy uzyskali w SSPG dostęp do miejsc postojowych na rok akademicki 2020/2021, aby aktywować legitymację studencką muszą:
dokonać wpłaty w wysokości 50 złotych (jednorazowa opłata roczna) na konto Politechniki Gdańskiej w SANTANDER BANKU nr 32 1090 1098 0000 0001 3517 3058
przesłać na adres cerber@pg.edu.pl (w tytule maila– parking student stacjonarny) skan wypełnionych 2 dokumentów:
- załącznik nr 1 do regulaminu z podpisanymi oświadczeniami (akceptacja warunków korzystania z miejsca postojowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) - Znajdziecie go tutaj: https://tinyurl.com/losowanie-parkingi
- potwierdzenie dokonania przelewu (w tytule proszę podać nazwisko i imię oraz nr albumu)
studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 posiadali uprawnienie do KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH uprawnienia do dalszego korzystania z wjazdu będą mieli automatycznie aktywowane legitymacje w dni robocze w godzinach 9-13 w ciągu 24 godzin od otrzymania maila wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 2
studenci, którzy po raz pierwszy otrzymali możliwość korzystania z miejsc postojowych po przesłaniu maila z dokumentami wymienionymi w pkt. 2 muszą zgłosić się z legitymacją studencką, w celu jej aktywacji do sekretariatu Działu Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej w dni robocze w godzinach 9-13 nie wcześniej niż 24 godziny od otrzymania maila.
Miłego parkowania

Partner strategiczny