Wyniki przyznania miejsc w DS na rok akademicki 2019/2020 - I tura

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w DS PG Uczelniana Komisja Stypendialna (zwana dalej UKS) informuje:

 1. W I etapie przyznano 1364 miejsc, co stanowi 95% wszystkich miejsc dostępnych dla studentów w tym etapie w Domach Studenckich PG,
 2. Nie został ustalony limit punktowy, z uwagi na fakt, iż każdy student, który złożył kompletne podanie otrzymał miejsce w DS.

Lista, wspomniana w §12 ust. 6, została stworzona przez UKS na podstawie „oblegania” danego akademika w preferencjach studentów i wygląda następująco: DS 3, DS 9, DS 8, DS 6, DS 4, DS 1, DS 11, DS 10, DS 7, DS 2,

UWAGA!

 1. Odwołania od decyzji  w sprawie przyznania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich składamy za pośrednictwem danej Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie do 06.06.2019 r.
 2. Do 15.07.2019 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie muszą robić tego ponownie).
 • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
 • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
 • Wysokość opłaty  – 300 zł.
  Od roku akademickiego 2019/2020 kaucja została podniesiona z 200 zł na 300 zł. Osoby, które mają wpłacone 200 zł zobowiązane są dopłacić 100 zł do 15 lipca 2019 r. Niewpłacenie brakującej kwoty jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.
 1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2019 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
 2. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS rozpoczyna się 28 września 2019r.
 3. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 5 września 2019 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
 4. Od 1 lipca 2019 r. do 2 września 2019 r. osoby, które:
 • Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
 • Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
 • Otrzymały niepreferowany DS;

będą mogły wziąć udział w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich (więcej informacji dostępnych jest na stronie Działu Spraw Studenckich: https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/v-tura2019).

Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę”

W dniu 05.06.2019 r. w godzinach 10.00-13.00  odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 212) w wyznaczonych godzinach.

Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).
Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do reprezentowania Cię w OKS. Płeć nie ma znaczenia.

Załączone pliki


Partner strategiczny