Wybory uzupełniające do WRS ZiE i WRS Arch

Studenci!

W imieniu Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej (SUKW) przekazujemy harmonogram wyborów uzupełniających do WRS ZiE i Arch!

24 stycznia 2022 r. Termin powołania OKW oraz przekazania stosownej informacji o ich składach do SUKW

25 stycznia 2022 r. Spotkanie SUKW z OKW

28 stycznia 2022 r. Ostateczny termin publikacji informacji o wyborach przez OKW

29 stycznia - 1 lutego 2022 r. Termin zgłaszania kandydatur

4 lutego 2022 r. Data spotkań OKW z kandydatami oraz kandydatów z wyborcami

5 lutego 2022 r. Ostateczna data zgłaszania Mężów Zaufania do OKW

11 lutego - 13 lutego 2022 r. Głosowanie na kandydatów

18 lutego 2022 r. Termin ogłoszenia wyników głosowania

20 lutego 2022 r. Data uprawomocnienia wyników wyborówBrak komentarzy. Bądź pierwszy.