Wybory do struktur Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

 

Studenci!

W imieniu Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej (SUKW) przekazujemy harmonogram tegorocznych wyborów do organów SSPG!

9 listopada 2021 r. - termin powołania Okręgowych Komisji Wyborczych (OKW) oraz przekazania stosownej informacji o ich składach do SUKW

10 listopada 2021 r. - spotkanie SUKW z OKW

11 listopada 2021 r. - ostateczny termin publikacji informacji o wyborach przez OKW

12 - 18 listopada 2021 r. - termin zgłaszania kandydatur

19 listopada 2021 r. - data spotkań OKW z kandydatami oraz kandydatów z wyborcami

20 listopada 2021 r. - ostateczna data zgłaszania Mężów Zaufania do OKW

26 - 28 listopada 2021 r. - głosowanie na kandydatów

2 grudnia 2021 r. - termin ogłoszenia wyników głosowania

3 grudnia 2021 r. - data uprawomocnienia wyników wyborów

4 grudnia 2021 r. - ostateczna data składania kandydatur na stanowisko Przewodniczącego SSPG do SUKW

11 grudnia 2021 r. - data I Posiedzenia Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej nowej kadencjiBrak komentarzy. Bądź pierwszy.