V Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska została stworzona, by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. 
IAKOŚ propaguje technologię mającą pozytywny wpływ na ochronę środowiska, np. nowoczesne technologie oczyszczania ścieków czy zastosowanie polimerów biodegradowalnych. 
Prelegentami podczas konferencji są studenci z całego kraju, młodzi naukowcy zajmujący się badaniami z dziedziny nauk przyrodniczych. Dodatkowo wykłady przygotowują przedstawiciele firm o działalności prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych. Rolą zaproszonych gości jest popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Partner strategiczny