Stypendia w roku akademickim 2021/2022

 

Studenci mogą ubiegać się w Komisji Stypendialnej o następujące świadczenia:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 18 października.

W przypadku stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych:
Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje otrzymanie stypendium przez 10 miesięcy. Złożenie wniosku po tym terminie powoduje otrzymanie stypendium od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.

W przypadku stypendium rektora:
Złożenie wniosku po tym terminie w 99,9% przypadków spowoduje decyzję odmowną. Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na danym kierunku, w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób, które złożyły wniosek w terminie.

W przypadku zapomogi:
O zapomogę można starać się przez cały rok akademicki, do 6 miesięcy od zdarzenia, na które student powołuje się we wniosku.

 

Co jeśli nie zdążę?

Złóż wniosek wraz z uzbieranymi dotychczas dokumentami do wyznaczonego terminu. KS stwierdzi braki i wyśle listownie (lub przekaże podczas osobistego składania wniosku) wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w ciągu minimium 7 dni. Warto zaktualizować adresy korespondencyjne w MojaPG, aby wezwanie na pewno dotarło do adresata.

 

W jaki sposób zawnioskować?

Pierwszym krokiem jest zawsze wygenerowanie wniosku w systemie MojaPG (Student -> Stypendia).

Wygenerowany wniosek wraz z dokumentacją można złożyć w Komisji Stypendialnej na cztery sposoby:

 1. Wrzucenie do skrzyni znajdującej się na parterze w Bratniaku (w wiatrołapie przy głównym, obecnie zamkniętym wejściu) - jest to metoda najlepsza, najszybsza, pozwala na ominięcie kolejek i dostarczenie wniosku w dogodnym dla siebie czasie.
 2. Złożenie wniosku w biurze Komisji Stypendialnej (p. 204 w Bratniaku) podczas dyżuru. Godziny dyżurów dostępne są na stronie KS - metoda polecana, jeśli student potrzebuje dodatkowej konsultacji.
 3. Wysłanie wniosku Pocztą Polską - jako datę dostarczenia traktuje się datę wysłania ze stempla pocztowego.
 4. Wysłanie wniosku elektronicznie przez platformę mójGOV - opcja dla studentów posiadających profil zaufany. Dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Instrukcja wysłania wniosku dostępna jest na stronie: Wysyłanie wniosku przez mójGOV - Helpdesk PG - Pomoc PG

 

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Stypendium socjalne

Wykaz dokumentów jest określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Nie ma sensu pytać w KS: "Jakie dokumenty muszę złożyć?", gdyż jest to sprawa indywidualna dla rodziny studenta. Po zapoznaniu się z załącznikiem warto zadawać skonkretyzowane pytania i mieć na uwadze, że należy przedstawić Komisji wszystkie dochody rodziny. Zawsze obowiązkowym dokumentem jest Załącznik nr 2a do wspomnianego regulaminu oraz zaświadczenia o dochodzie w roku bazowym (2020) z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o stypendium socjalne niebędącę w języku polskim należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Stypendium rektora

W przypadku, gdy student ubiega się o to stypendium tylko na podstawie średniej ocen, jedynym wymaganym dokumentem jest wniosek.

W przypadku, gdy student wykazuje osiągnięcia naukowe i artystyczne, każde osiągnięcie musi zostać poświadczone odpowiednim dokumentem. Taki dokument powiniem zawierać informacje: co? kiedy? kto?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wymaganym dokumentem jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Kiedy będzie decyzja?

Wiele zależy od Was i od tego jak szybko uzupełnicie dokumenty. Decyzje wydawane są blokowo i Twoja zwłoka wpływa na czas wydania decyzji pozostałym studentom. Decyzje najszybciej pojawią się pod koniec listopada.

 

Czy każdemu przysługuje stypendium?

 • Stypendium nie można otrzymać jeśli studiuje się łącznie powyżej 6 lat (w Polsce i za granicą). W ten okres wliczane są również urlopy.
 • Studenci I stopnia nie mogą otrzymać stypendium, jeśli skończyli już jedne studia na tym stopniu. 
 • Absolwenci studiów II stopnia również nie mogą otrzymać stypendiów.
 • Cudzoziemcy moga starać się o stypendium socjalne tylko w kilku przypadkach. Szczegóły znajdują się w Regulaminie świadczeń

 

Gdzie znajdę więcej informacji?

Na stronie Komisji Stypendialnej oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej (zamieszczonym poniżej).

Pamiętaj! Wnioskując o świadczenie oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem. Przed złożeniem wniosku należy go dokładnie przeczytać.

Załączone plikiBrak komentarzy. Bądź pierwszy.