Poliuretany na straży naszego zdrowia i życia

Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na wykład otwarty, który odbędzie się:

21 stycznia o godzinie 17:00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii B.

Pani dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, przedstawi wykład pt. "Poliuretany na straży naszego zdrowia i życia"

 


Partner strategiczny