Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2019

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej organizuje Bezpieczne Praktyki i Środowisko.
Są to warsztaty skierowane do praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę, które pozwalają nabyć wiedzę dotyczącą:

  • Prawa Pracy, BHP, 
  • ochrony p-poż, 
  • obowiązków pracodawcy i pracobiorcy,
  • pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, 
  • zagadnień urządzeń poddozorowych, 
  • uprawnień zawodowych. 

Zdobyta wiedza przydaje się nie tylko podczas praktyk, ale również w życiu codziennym.
Uczestnik, który zarejestruje się przed warsztatami w serwisie http://portaltechniczny.pl/wydarzenia otrzyma certyfikat wydawany w języku polskim oraz angielskim. Harmonogram szkoleń oraz pozostałe informacje będą udostępniane na wydarzeniu FB.

Serdecznie zapraszamy!


Partner strategiczny