Akcja Lato - wyniki po odwołaniach

Poniżej prezentujemy wyniki rozdziału miejsc w ramach Akcji Lato 2019 po uwzględnieniu zgłoszonych przez Was uwag i odwołań. Pomimo naniesionej korekty nikt nie utracił miejsca na wakacje.

WYNIKI AL 25_06_2019

Rezygnacje z miejsca w akademiku na wakacje należy zgłaszać do Administracji Osiedla Studenckiego, gdzie również można pytać i ubiegać się o miejsca, które staną się wolne w wyniku rezygnacji bądź niezakwaterowania.


Partner strategiczny