Akcja Lato 2020 - zasady wnioskowania

Zapoznajcie się z komunikatem Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, dotyczącego wnioskowania o miejsce w akademiku, a także z poniższym linkiem:
Wnioski (PDF) wraz z dokumentami wysyłacie w tym roku mailowo (skan lub wyraźne zdjęcie) na adres mailowy Rady Mieszkańców lub na adres akcjalato@pg.edu.pl (w przypadku osób niemieszkających w akademiku). Wpisując cokolwiek w rubrykach FUNKCJE NA RZECZ PG dołączcie odpowiednie zaświadczenie.
Zaznaczając “jestem uprawniony do niższych opłat” dopiszcie czy są to praktyki, czy dyplom i najlepiej również dołączcie zaświadczenie.
 
Domy Studenckie przeznaczone na Akcję Lato:
  • DS 1, DS 6, DS 7 w całości dla studentów;
  • DS 8 – 135 miejsc;
  • DS 3, DS 9 – ok. 30 miejsc w każdym z akademików.
 
Terminy:
  • 12 czerwca - 16 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na wakacje
  • 25 czerwca 2020 r. - publikacja wyników
  • do 28 czerwca 2020 r. składanie rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim na wakacje – rezygnacje należy przesłać na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl;
  • 6 lipca – 12 lipca 2020 r. – kwaterowanie studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim od początku trwania „Akcji Lato”.
Po wysłaniu wniosku, możecie uznać go za przyjęty, jeśli dostaniecie informację zwrotną. Również jeśli otrzymacie maila z prośbą o uzupełnienie/wyraźniejsze zdjęcie etc. należy odesłać poprawioną wersję.
Maile wysyłajcie ze swojej poczty studenckiej.
 

Załączone pliki


Partner strategiczny