Maria Wichowska

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
maria.wichowska@sspg.pl

 

Jakub Brzoska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych
jakub.brzoska@sspg.pl

 

Marceli Formela

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych
marceli.formela@sspg.pl

 

Szymon Krawczuk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia
szymon.krawczuk@sspg.pl

 

Artur Albiński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji
(do czerwca 2018)

artur.albinski@sspg.pl (do czerwca 2018)

 

Maciej Miniszewski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości
maciej.miniszewski@sspg.pl

 

Marcin Janusewicz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu 
marcin.janusewicz@sspg.pl

 

Marcin Chodkowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej
marcin.chodkowski@sspg.pl

 

Joanna Niesiobędzka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej i Organizacji
joanna.niesiobedzka@sspg.pl

 

Marcin Palanis

Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG ds. Projektu Juwenalia 2018
marcin.palanis@sspg.pl
 
 
 — fot. Maciej Ziętarski / MaciejZiętarski.pl