Rejestracja

Formularz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych z okazji Jubileuszu 55 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012. 
 

  

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związnych z organizacją Jubileuszu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).