Zarządzenie Rektora PG nr 27/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

Informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich PG:

Regulamin, druki i wnioski można pobrać na stronie Działu Spraw Studenckich PG: