Informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich PG:

Regulamin, druki i wnioski można pobrać na stronie Działu Spraw Studenckich PG: