Zarządzenie Rektora PG nr 25/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Informacje dot. stypendiów dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich PG:

Regulamin, druki i wnioski można pobrać na stronie Działu Spraw Studenckich PG: