§ 2. Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w domach studenckich Politechniki Gdańskiej
Miejsca w domach studenckich są przyznawane studentowi przez Uczelnianą Komisję Stypendialną (zwaną dalej UKS) i Odwoławczą Komisję Stypendialną (zwaną dalej OKS).

Druki, regulaminy i wnioski dotyczące ustalenia dochodu można pobrać na stronie Działu Spraw Studenckich PG: