PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu jest Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej, zwany dalej Parlamentem, a pomiędzy jego posiedzeniami Rada Przewodniczących.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ (KADENCJA 2021-2022)

Rok akademicki 2021/2022
 - 4-6 marca 2022 (II Zwyczajne Posiedzenie, które jest Posiedzeniem wyjazdowym i sprawozdawczym);
 - 23 kwietnia (III Zwyczajne Posiedzenie);
 - 18 czerwca (IV Zwyczajne).
 
Rok akademicki 2022/2023
 - 15 października (V Zwyczajne Posiedzenie);
 - 19 października (VI Zwyczajne Posiedzenie, które będzie Uroczystym Posiedzeniem, otwartym dla wszystkich);
 - 10 grudnia (I Zwyczajne Posiedzenie nowej kadencji, Posiedzenie Wyborcze).
 

KONTAKT

prezydium@sspg.pl