ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

§9. ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom PG OKS jest powoływana przez Rektora, w liczbie od 3 do 8 osób, ze studentów i doktorantów (delegowanych przez UKS) oraz pracowników uczelni, z udziałem co najmniej jednego pracownika, przy czym studenci i doktoranci stanowią większość składu komisji.

Skład OKS:

  1. mgr inż. Karolina Stasińska
  2. mgr inż. Jakub Olczak
  3. Dorota Kobylska - OiO
  4. Ilona Pietrzak - ZiE
  5. Katarzyna Kobylska - Chem

Biuro:

Budynek Bratniak, pok. 213 ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. 58 347 13 13 mail: oks@pg.gda.pl Biuro czynne dla studentów: poniedziałek - piątek 10.00 - 14.00  

Zasady rozdziału miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w trakcie roku akademickiego 2017/2018

1. wolne miejsca w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej (DS PG) wg aktualnego stanu wolnych miejsc w DS PG podanego do wiadomości przez administrację Osiedla Studenckiego w trakcie roku akademickiego rozdzielane są podczas dyżurów, które odbywają się

we WTORKI i CZWARTKI w godz. 11.00-12.00 w biurze Odwoławczej Komisji Stypendialnej p. 213 budynek Bratniak;

2. miejsca w DS PG, przyznawane są wg następujących zasad pierwszeństwa:

  •     w pierwszej kolejności -studentom wpisanym na listę (patrz pkt. 3.);
  •     następnie - pozostałym osobom, które stawiły się na dyżurze, zgodnie z kolejnością przybycia na dyżur;

3. możliwość zamieszkiwania w DS PG jest jedną z form pomocy socjalnej, dlatego pierwszeństwo do wolnych miejsc w DS PG mają zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych PG znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, którzy wpisali się na listę osób oczekujących na wole miejsce w DS PG (patrz pkt. 4.);

4. przyjmowanie dokumentów oraz zapisywanie na listę odbywa się

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-14.00;

5. podczas dyżurów wystawiane są skierowania do wybranego przez studenta DS z  wykazu wolnych miejsc; 6. skierowanie ważne jest 2 dni, wliczając datę wystawienia; 7. po otrzymaniu skierowania do DS, ponownie na listę oczekujących można wpisać po upływie 2 tygodni; 8. opłata za akademik naliczana jest od dnia wystawienia skierowania; 9. najpóźniej w dniu zakwaterowania należy opłacić kaucję.