Komitet organizacyjny

Z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej:

Sebastian Stefański – przewodniczący
Paulina Dettlaff
Jakub Malinowski
Agnieszka Sela
Piotr Sutkowski

Z ramienia Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej:

Marek Biziuk
Georgis Bogdanis
Jacek Jettmar
Andrzej Wróblewski

Z ramienia Politechniki Gdańskiej:

Bożena Hakuć
Krzysztof Krzempek