Czym się zajmujemy? Nasze podstawowe zadania to:
  • Bieżące kontrolowanie wydatkowania Funduszu Pomocy Materialnej
  • Współdecydowanie o kryteriach przyznawania Pomocy Materialnej
  • Zmiany Regulaminów stypendiów i akademików. Opiniowanie propozycji zmian wychodzących od władz Uczelni i jednostek podległych.
  • Współorganizacja wydarzeń: "Grill na Wyspach", "Koszulka osiedlowa"
W jednym zdaniu - działamy w zakresie dbania o pomoc socjalną dla studentów!
Dołącz do nas!

Skontaktuj się z przewodniczącym komisji!


Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni

Rozdział VI - Komisje Programowe

§48

Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

1) kontakty z administracją PG w sprawach osiedla studenckiego oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej. 2) opracowywanie priorytetowych kierunków działań remontowych w akademikach oraz inwestycji na osiedlach studenckich. 3) ustalanie ogólnouczelnianych kryteriów przyznawania pomocy materialnej (w tym określanie wysokości tych świadczeń) oraz miejsc w domach studenckich. 4) podział oraz bieżąca kontrola wydatkowania dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) i przydzielania świadczeń pomocy materialnej.

 SSPG
Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Marceli Formela

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych

marceli.formela@sspg.pl