Komisja Socjalna SSPG

Czym się zajmujemy?

Nasze podstawowe zadania to:

  • Bieżące kontrolowanie wydatkowania Funduszu Pomocy Materialnej
  • Współdecydowanie o kryteriach przyznawania Pomocy Materialnej
  • Zmiany Regulaminów stypendiów i akademików. Opiniowanie propozycji zmian wychodzących od władz Uczelni i jednostek podległych.
  • Współorganizacja wydarzeń: "Grill na Wyspach", "Koszulka osiedlowa"

W jednym zdaniu - działamy w zakresie dbania o pomoc socjalną dla studentów!


 Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni
Rozdział VI - Komisje Programowe

§48 Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:
1) kontakty z administracją PG w sprawach osiedla studenckiego oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
2) opracowywanie priorytetowych kierunków działań remontowych w akademikach oraz inwestycji na osiedlach studenckich.
3) ustalanie ogólnouczelnianych kryteriów przyznawania pomocy materialnej (w tym określanie wysokości tych świadczeń) oraz miejsc w domach studenckich.
4) podział oraz bieżąca kontrola wydatkowania dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) i przydzielania świadczeń pomocy materialnej.
Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Piotr Żuliński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych

piotr.zulinski@sspg.pl