Wcześniej: Komisja Kontaktów ze Środowiskiem Gospodarczym i Naukowym SSPG Czym się zajmujemy?
  • Organizacja szkoleń,
  • Tworzenie ofert (wraz z harmonogramem  kroków tj. rozpoczęcie projektu, dostarczenie umów, oczekiwanie na akceptacje RP itd.) dla potencjalnych partnerów sponsorskich i barterowych,
  • Przeprowadzenie szkoleń dedykowanych w ramach projektu "Praktyczny Inżynier",
  • Rozwój Studenckiej Karty Rabatowej,
  • Promocja Akademickiej Przedsiębiorczości na PG.
  • Współpraca z firmami

Dołącz do nas!

Skontaktuj się z przewodniczącym komisji!


Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni

Rozdział VI - Komisje Programowe

§51

Do zadań Komisji Kontaktów ze środowiskiem gospodarczym i naukowym należy w szczególności:

1) Tworzenie pomostu pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami i naukowcami: a) Przygotowanie oferty współpracy oraz pozyskiwanie firm i instytucji oferujących korzyści dla studentów PG (sponsoring, szkolenia, staże itp.). Nadzorowanie kwestii formalnych związanych z podejmowaną kooperacją, b) Reprezentowanie Samorządu podczas konferencji biznesowych i naukowych. 2) Promocja akademickiej przedsiębiorczości na PG: a) Współpraca z Biurem Karier Studenckich PG, b) Przygotowanie szkolenia z zakresu pozyskiwania sponsorów dla członków Komisji, c) Organizacja kursów, szkoleń, debat i konferencji przeznaczonych dla studentów. 3) Współpraca z kołami naukowymi: a) Współpraca przy organizowaniu i promowaniu szkoleń i wydarzeń przez koła naukowe, b) Aktywne wspieranie i promowanie działalności i osiągnięć studentów w kontaktach z przedsiębiorstwami i innymi ośrodkami akademickimi, c) Udzielanie pomocy kołom naukowym w kontaktach ze środowiskiem naukowym i gospodarczym.

 SSPG
Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Maciej Miniszewski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości

maciej.miniszewski@sspg.pl