Komisja Prawno-Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszystkimi organami Samorządu i jej przedstawicielami w zakresie zgodności z przepisami prawa, Regulaminem, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami przyjętymi na ich podstawie przez odpowiednie organy Samorządu oraz w zakresie gospodarki finansowej Samorządu, jak również w sprawach osobowych dotyczących członków Samorządu.

Skład Komisji:
  • Przemysław Flemming - Przewodniczący
  • Michał Żmudowski - Zastępca
  • Paulina Szyperska
  • Jacek Smolak
  • Dawid Cieślak

Kontakt: kpr@sspg.pl