Komisja Prawno-Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszystkimi organami Samorządu i jej przedstawicielami w zakresie zgodności z przepisami prawa, Regulaminem, uchwałami Parlamentu i innymi postanowieniami przyjętymi na ich podstawie przez odpowiednie organy Samorządu oraz w zakresie gospodarki finansowej Samorządu, jak również w sprawach osobowych dotyczących członków Samorządu.

Skład Komisji:
  • Bartosz Nurek - Przewodniczący
  • Adam Kowalczyk
  • Angelika Konderak
  • Anna Winiarska
  • Artur Albiński
  • Benedykt Bela
  • Grażyna Rozmysłowicz
  • Krzysztof Figas
  • Marta Rutkowska
  • Przemysław Flemming

Kontakt: kpr@sspg.pl