Czym się zajmujemy?

Jako Komisja Programowa SSPG stale dbamy o wizerunek Samorządu oraz wspieramy promocję jego inicjatyw. Razem tworzymy zgrany zespół, który dba o jakość komunikacji wobec dwudziestu kilku tysięcy studentów naszej Alma Mater i nie tylko!


Dołącz do nas!

Jeśli chcesz się rozwijać, nie boisz się wyzwań i chętnie zostaniesz członkiem zgranego zespołu, zapraszamy do nawiązania kontaktu z przewodniczącym komisji!


Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni

Rozdział VI - Komisje Programowe

§50

Do zadań Komisji Mediów i Promocji należy w szczególności:

1) Wykonywanie obowiązków mających na celu popularyzację oraz kreowanie pozytywnego obrazu działalności studenckiej: a) opracowanie strategii wizerunkowej Samorządu, b) dbanie o wygląd oraz merytoryczną zawartość portalu internetowego Samorządu. c) projektowanie i dysponowanie materiałami promocyjnymi oraz gadżetami Samorządu. d) przeprowadzanie studenckich akcji promocyjnych na terenie PG oraz bieżące informowanie niezrzeszonych studentów o działaniach SSPG. e) współpraca z Działem Promocji PG. f) kontakt z mediami oraz propagowanie za ich pomocą aktywności studentów PG.

 SSPG

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Zuzanna Lamparska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji

zuzanna.lamparska@sspg.pl