Komisja Kultury i Sportu SSPG

Czym się zajmujemy?

KKiS to grupa ludzi mających wspólny, jasny cel: Kreowanie Kulturalno - Imprezowo - Sportowej strony życia akademickiej braci. Kolektyw Kierowany Imponująco i Sprawnie przez Igę Adamek odpowiada za organizację koncertów, wszelkiego rodzaju imprez, kabaretonów, wystaw, spotkań ze znanymi ludźmi oraz integrowanie organizacji i klubów studenckich, a także kół naukowych i sportowych. Szerzenie szeroko rozumianej kultury na Politechnice Gdańskiej pozwala nam zdobywać doświadczenie poprzez wysiłek i zabawę.

Masz ciekawe pomysły? Interesują Cię nietypowe projekty i praca w zgranym zespole? Nie zamierzasz być tylko szarym studentem? Chcesz się wykazać i zabłysnąć? Skontaktuj się z przewodniczącym komisji!


Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni
Rozdział VI - Komisje Programowe

§52 Do zadań Komisji Kultury i Sportu należy w szczególności:
1) Krzewienie i promocja kultury studenckiej:
a) Organizacja koncertów oraz imprez studenckich.
b) Organizacja wydarzeń sportowych we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym.
c) Wspieranie studenckich grup artystycznych oraz tego typu aktywności w murach PG.
d) Współpraca z WRS oraz innymi jednostkami organizującymi życie kulturalne studentów.
e) Współpraca z zewnętrznymi organizacjami ze świata kultury i rozrywki.
Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Kacper Kulikowski

Zastępca PrzewodniczącegoSamorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu

kacper.kulikowski@sspg.pl