Czym się zajmujemy? KKiS to grupa ludzi mających wspólny, jasny cel: Kreowanie Kulturalno - Imprezowo - Sportowej strony życia akademickiej braci. Kolektyw Kierowany Imponująco i Sprawnie przez Marcina Janusewicza odpowiada za organizację koncertów, wszelkiego rodzaju imprez, kabaretonów, wystaw, spotkań ze znanymi ludźmi oraz integrowanie organizacji i klubów studenckich, a także kół naukowych i sportowych. Szerzenie szeroko rozumianej kultury na Politechnice Gdańskiej pozwala nam zdobywać doświadczenie poprzez wysiłek i zabawę.


Dołącz do nas!

Masz ciekawe pomysły? Interesują Cię nietypowe projekty i praca w zgranym zespole? Nie zamierzasz być tylko szarym studentem? Chcesz się wykazać i zabłysnąć? Skontaktuj się z przewodniczącym komisji!


Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni

Rozdział VI - Komisje Programowe

§52

Do zadań Komisji Kultury i Sportu należy w szczególności:

1) Krzewienie i promocja kultury studenckiej: a) Organizacja koncertów oraz imprez studenckich. b) Organizacja wydarzeń sportowych we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym. c) Wspieranie studenckich grup artystycznych oraz tego typu aktywności w murach PG. d) Współpraca z WRS oraz innymi jednostkami organizującymi życie kulturalne studentów. e) Współpraca z zewnętrznymi organizacjami ze świata kultury i rozrywki.

 SSPG

Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Iga Adamek

Zastępca PrzewodniczącegoSamorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu

iga.adamek@sspg.pl