Czym się zajmujemy? Pomagamy studentom w sprawach dydaktycznych, współpracujemy z Władzami Uczelni, aby dbać o szeroko pojętą jakość kształcenia. Aktywnie uczestniczymy w dyskusjach na temat zmian w ustawie i regulaminach. Jeśli studenci mają pytania dotyczące procesu kształcenia - odpowiemy na wszystkie! Wskazujemy prawidłowe rozwiązania oraz interweniujemy w sytuacjach, które tego wymagają.
Dołącz do nas!

Skontaktuj się z przewodniczącym komisji!


Podstawa prawna funkcjonowania organu:

Dział III - Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni

Rozdział VI - Komisje Programowe

§49

Do zadań Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy w szczególności:

1) dbanie o jakość kształcenia przy współpracy z Władzami Uczelni, 2) pomoc i doradztwo dla studentów w sprawach dydaktycznych: a) budowanie świadomości studentów poprzez informowanie ich o prawach i obowiązkach, jakie przysługują im na uczelni, b) podnoszenie poziomu wiedzy studentów w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, Systemu Bolońskiego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, c) reagowanie na studenckie zapytania dotyczące procesu kształcenia, wskazywanie studentom prawidłowych rozwiązań oraz interwencje w sytuacjach, które tego wymagają.

 SSPG
Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

Kontakt:

Szymon Krawczuk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia

szymon.krawczuk@sspg.pl