V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki

Koła Naukowe Turystyki działające w ramach następujących uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiumają zaszczyt wspólnie zaprosić do udziału w  

V Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej  Konferencji Naukowej Turystyki  

Konferencja odbędzie się wirtualnie na platformie Zoom w dniu  

13 kwietnia 2021 roku.  

Celem piątej edycji cyklicznej konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce,  upowszechnienie wyników badań oraz integracja środowiska studenckiego oraz doktorantów  zajmujących się szeroko rozumianą problematyką turystyki.  

W programie Konferencji planowane są wystąpienia studentów i doktorantów – uczestników  wydarzenia. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję przedstawić w formie prezentacji  wybrane problemy wpisujące się w tematykę Konferencji.  

Referaty (autorskie lub współautorskie) ukażą się w materiałach przygotowanych w formie publikacji  (szczegóły w kolejnym komunikacie).  

Wybrane zagadnienia tematyczne konferencji (tematy referatów i wystąpień mogę dotyczyć  obszarów turystyki, ekonomiki usług, zarządzania turystyką, krajoznawstwa oraz kulturyfizycznej), w  tym między innymi:  

 Marketing i branding w turystyce  

 Zachowania konsumentów na rynku turystycznym  

 Procesy decyzyjne i doświadczenia nabywców na rynku turystycznym  

 Targi, kongresy, festiwale i inne wydarzenia (eventy)  

 Rozwój zrównoważony  

 Nowe technologie na rynku turystycznym  

 Krajoznawcze aspekty rozwoju turystyki 

 Rekreacja w rozwoju człowieka i branży turystycznej  

 Innowacje w turystyce  

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:  

 Prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   Prof. UE dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach   Prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   Dr Marcin Olszewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

 Dr Natalia Piechota – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

 Dr Paweł Piotrowski– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

 Dr Piotr Zawadzki– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

Przyjęcie propozycji referatów: 

Referaty należy przesłać do Organizatora Lokalnego do 2 stycznia 2021r.  

Wszystkie artykuły będą recenzowane, warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej  recenzji.  

Opłaty: wysokość opłat zostanie podana w następnym komunikacie (listopad/grudzień)  

Ważne terminy:  

Nadsyłanie zgłoszeń z abstraktem referatu – 1 grudnia 2020r.  

 Przesyłanie pełnych wersji referatów- 2 stycznia 2021r.  

 Termin konferencji - 13 kwietnia 2021r.  

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w późniejszym terminie  

Dane kontaktowe Organizatora Lokalnego Konferencji:  

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji INVENTUR  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

e-mail: kinventur@gmail.com 

Fanpage koła: https://www.facebook.com/InvenTur/  

tel. kontaktowy:  

784709038 (Klaudia Skoczeń) 

662879423 (Małgorzata Franczyk)