Projekt Koła Naukowego do programu Ministra

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje".

Program ma na celu pomoc studenckim kołom naukowym w realizacji innowacji projektu, usprawnienia procesów transferu technologii i wyników badań czy też wsparcie w podniesieniu jakości działalności kół naukowych.

Link do szczegółów programu