Aktywność kulturalna w środowisku studenckim

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami nowych inicjatyw Parlamentu Studentów RP, szczególnie z konkursem na promowanie aktywności kulturalnej. 

Nagrody finansowe dla osób indywidualnych wynoszą maksymalnie 5 000 zł, a dla grup 15 000 zł. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko artyści, ale też ci, którzy na co dzień zajmują się promowaniem kultury w środowisku akademickim.

Szczegóły (a także formularz zgłoszeń i regulamin) znajdują się na stronie www.kultura.psrp.org.pl.