ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2022

 

Jakub Persjanow

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
jakub.persjanow@sspg.pl

 

Agnieszka Skotnicka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych
agnieszka.skotnicka@sspg.pl

 

Natalia Dynderz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktycznych i Jakości Kształcenia
natalia.dynderz@sspg.pl

 

Piotr Żuliński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych
piotr.zulinski@sspg.pl

 

Dominika Narloch

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji
dominika.narloch@sspg.pl

 

Kacper Kulikowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu
kacper.kulikowski@sspg.pl

 

Jakub Miller

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości
jakub.miller@sspg.pl

 

Roksana Gostomska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Ewaluacji i Rozwoju
roksana.gostomska@sspg.pl

 

Jacek Bleja

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej
jacek.bleja@sspg.pl

 

Wiktoria Dudek

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Internacjonalizacji
wiktoria.dudek@sspg.pl

 

Dorota Nagórska

Rzecznik Praw Studenta Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
dorota.nagorska@sspg.pl

 

Iga Adamek

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw projektu Juwenalia 2022
iga.adamek@sspg.pl

 

Paweł Wiliński

Zastępca Pełnomocnika Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw projektu Juwenalia 2022
pawel.wilinski@sspg.pl

 

Szymon Krawczuk

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Nauki
szymon.krawczuk@sspg.pl