ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2021

 

Jakub Persjanow

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej od 29 października 2021 r.
jakub.persjanow@sspg.pl

Karolina Matuszewska

Przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do 29 października 2021 r.
karolina.matuszewska@sspg.pl

 

Agnieszka Skotnicka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych
agnieszka.skotnicka@sspg.pl

 

Justyna Jodłowska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych
justyna.jodlowska@sspg.pl

 

Natalia Dynderz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia
natalia.dynderz@sspg.pl

 

Jakub Persjanow

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji do 29 października 2021 r.
jakub.persjanow@sspg.pl

 

Dominika Narloch

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji od 29 października 2021 r.
dominika.narloch@sspg.pl

Michał Żmudowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości
michal.zmudowski@sspg.pl

 

Kacper Kulikowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu kacper.kulikowski@sspg.pl (od marca 2021)

 

Krystian Bojeczko

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej
krystian.bojeczko@sspg.pl

 

Roksana Gostomska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej i Organizacji
roksana.gostomska@sspg.pl

 

Szymon Krawczuk 

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Umiędzynarodowienia i Nauki
szymon.krawczuk@sspg.pl

 

Iga Adamek

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw projektu Juwenalia 2021
iga.adamek@sspg.pl

 

Wiktoria Dudek

Rzecznik Praw Studenta Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
wiktoria.dudek@sspg.pl

 

Kacper Szumiński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu (do końca stycznia 2021)