ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2020

 

Jakub Brzoska

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
jakub.brzoska@sspg.pl

 

Karolina Matuszewska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych
karolina.matuszewska@sspg.pl

 

Justyna Jodłowska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych
justyna.jodlowska@sspg.pl

 

Tomasz Słowik 

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia
tomasz.slowik@sspg.pl

 

Jakub Persjanow

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji
jakub.persjanow@sspg.pl

 

Michał Żmudowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości
michal.zmudowski@sspg.pl

 

Adam Ciecierski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu adam.ciecierski@sspg.pl

 

Krystian Bojeczko

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej
krystian.bojeczko@sspg.pl

 

Nikoleta Kalińska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej i Organizacji
nikoleta.kalinska@sspg.pl

 

Szymon Krawczuk 

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Umiędzynarodowienia i Nauki
szymon.krawczuk@sspg.pl

 

Iga Adamek

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw projektu Juwenalia 2020
iga.adamek@sspg.pl