ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2019

Jakub Brzoska

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
jakub.brzoska@sspg.pl

 

Karolina Matuszewska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych
karolina.matuszewska@sspg.pl

 

Michał Kosiński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych
michal.kosinski@sspg.pl

 

Szymon Krawczuk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia
szymon.krawczuk@sspg.pl

 

Zuzanna Lamparska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji (do czerwca 2019)
zuzanna.lamparska@sspg.pl

 

Maciej Miniszewski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości
maciej.miniszewski@sspg.pl

 

Iga Adamek

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu 
iga.adamek@sspg.pl

 

Marceli Formela

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej
marceli.formela@sspg.pl

 

Joanna Niesiobędzka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej i Organizacji
joanna.niesiobedzka@sspg.pl

 

Magda Śmigielska

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw projektu Juwenalia 2019
magda.smigielska@sspg.pl

 

Marcin Janusewicz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji (od czerwca 2019)
marcin.janusewicz@sspg.pl

 

Weronika Wichowska

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Promocji Wydarzeń
weronika.wichowska@sspg.pl

 

Patrycja Lewandowska

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Projektów (do czerwca 2019)
patrycja.lewandowska@sspg.pl

Fot. Julia Kubiak / Maciej Ziętarski