ZARZĄD SSPG – KADENCJA 2018

Maria Wichowska

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

 

Jakub Brzoska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Finansowo - Gospodarczych

 

Marceli Formela

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Socjalnych

 

Szymon Krawczuk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia

 

Artur Albiński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Mediów i Promocji
(do czerwca 2018)

 

Maciej Miniszewski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Przedsiębiorczości

 

Marcin Janusewicz

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Kultury i Sportu 

 

Marcin Chodkowski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Rozwoju Struktury Informatycznej

 

Joanna Niesiobędzka

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej do spraw Struktury Wewnętrznej i Organizacji

 

Marcin Palanis

Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG ds. Projektu Juwenalia 2018
 
 
 — fot. Maciej Ziętarski / MaciejZiętarski.pl